بیوگرافی مدرس

روقیه فروغ ابراهیمی:

 

 

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 

10 سال سابقه تدریس

مدرک TTC ( تدریس زبان انگلیسی ) از آموزشگاه شکوه

مدرک TTC ( تدریس زبان انگلیسی ) از آموزشگاه آریانپور

مدرک TTC ( تدریس زبان انگلیسی ) از آموزشگاه HLH

 

 

بازگشت به صفحه اساتید

موارد مورد تدریس

مدرس دوره های مکالمه انگلیسی گروهی و خصوصی، دوره های CIT