بیوگرافی مدرس

فرشته غفارزاده:

 

 

کارشناسی ترکی استانبولی

T.T.C ترکی استانبولی

 

بازگشت به صفحه اساتید

موارد مورد تدریس

دوره های مکالمه خصوصی و گروهی، آزمون TOMMER, مصاحبه سفارت