بیوگرافی مدرس

جناب آقای امیر بابایی:

 

لیسانس ادبیات انگلیسی

۴ سال سابقه آموزش

دو T.T.C از زبانکده ملی ایران

یک T.T.C از موسسه خوارزمی

 

بازگشت به صفحه اساتید

موارد مورد تدریس

دوره های مکالمه خصوصی و گروهی ترمیک

دوره ها

ID Course Name Duration Start Date
1166دوره ترمیک Basic 1 روزهای شنبه و دوشنبه 18.30 تا 20:302 جلسه 1:30 دقیقه ای مدت زمان 1 ماه و نیمJanuary 01, 1970
1241CIP1 روز های یک شنبه و سه شنبه ساعت 18.30 - 20:30۲ جلسه ۲:15 دقیقه ای در هفته، به مدت 5 ماهApril 08, 2016
1166دوره ترمیک Basic 1 روزهای شنبه و دوشنبه 11 تا 12:302 جلسه 1:30 دقیقه ای مدت زمان 1 ماه و نیمJanuary 01, 1970