بیوگرافی مدرس

 آرش اکبری:

 

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

۷ سال سابقه آموزش در موسسات معتبر تهران

T.T.C از موسسه علوم و فنون کیش

 

 

بازگشت به صفحه اساتید

موارد مورد تدریس

مدرس دوره های مکالمه خصوصی و گروهی