دسته بندی دوره

آزمون های کمبریج

توضیحات دوره

دومین مقطع از آزمون های کمبریج است که سطح این آزمون Intermediate  می باشد. آزمون PET (آشنایی بیشتر با دوره های کمبریج) در چهارچوب اروپایی در سطح B1 قرا می گیرد. PET آزمونی که نشان می دهد شما به چه اندازه در استفاده از مطالب پایه ای در انگلیسی ماهر هستید.

مدرک PET نشان می دهد که شما مطالب مقدماتی انگلیسی را فراگرفته اید و مهارت استفاده از زبان انگلیسی روزمره را دارید. در پروسه ی زبان آموزی شما، این آزمون مرحله ای بین آزمون (KET (Cambridge Key و  Cambridge First) FCE)  قرار دارد.

سپری کردن این دوره با استفاده از فضای آموزشی و تجهیزات کامل و همچنین اساتید بین المللی آموزشگاه زبان خوارزمی قیطریه ، میتواند کمک شایانی در یادگیری ماندگار زبان انگلیسی و دریافت مدارک بین المللی دانشگاه کمبریج به شما زبان آموزان عزیز باشد.

 

شروع دوره