مدرس دوره

بهاره محمدخانی

بهاره محمدخانی

سوپروایزر موسسه خوارزمی، مدرس زبان انگلیسی

دسته بندی دوره

دوره های ترمیک

توضیحات دوره

شما می توانید با شرکت در این دوره خود را در محیطی نزدیک به محیط واقعی قرار داده و مهارت های زبانی خود را افزایش دهید و اعتماد به نفس خود را برای صحبت در مکان های عمومی افزایش دهید.

مشاوره رایگان و ثبت نام دوره