باید ها:

*دستورالعمل را خوانده و به دقت گوش كنيد تا بدانيد چه چيزي را خواهيد شنيد و راجع به چيست؟

*در باره موضوع، گسترش ايده‌ها و محتوا همانطور كه مي‌خوانيد، فكر كنيد.

*تمامي سؤالات را پاسخ دهيد حتي اگر مطمين نيستيد. شما قطعاً آنقدر شنيده‌ايد كه بتوانيد حدس خوبي بزنيد.

*به Word spotting توجه داشته باشيد. آنجا كه جملات متن در نوار با زبان ديگري گفته مي‌شوند.

*در هنگام شنيدن به نقش تأكيدها «و» «آهنگ‌بيان»  توجه كنيد.

*در قسمت 2 دقيقاً كلمه را كه مي‌شنويد بنويسيد.

*در قسمت 2 املاء خود را چك كنيد.

*به دقت به آنچه كه قبل و بعد از جاهاي خالي آمده نگاه كنيد و به كلماتي كه ممكن است مناسب باشند فكر كنيد.

 

نباید ها:

× براي سوالات سخت زياد وقت صرف نكنيد. به سؤال بعدي رفته و بعداً در وقت اضافه به سؤال سخت برگرديد.

× پاسخ سؤالات را با اضافه كردن اطلاعات و تغييرات پيچيده نكنيد.

0

مطالب مرتبط

آیلتس مهارت های زندگی
آیلتس مهارت های زندگی
نکات، قوانین و مقررات شرکت در آزمون آیلتس
نکات، قوانین و مقررات شرکت در آزمون آیلتس