معرفی اساتید خوارزمی

یکی از مهمترین فاکتور های موفقیت خوارزمی در به کار گیری از اساتید بین المللی بومی جهت آموزش مدرسین خود بوده است.بدون شک حضور این اساتید افتخاری برای مجموعه خوارزمی می باشد.

آموزشگاه زبان خوارزمی واقع در قیطریه  مفتخر است با همکاری با اساتید فوق در حال حاضر قوی ترین مرکز IELTS در کشور را دارا می باشد.


محمدرضا افشار  Copy

محمدرضا افشار Copy

مدرس زبان انگلیسی

مدرس بین المللی British Council، استاد دانشگاه، دانشجوی دکتری زبان با ۱۸ سال سابقه تدریس

محمد رسول صفری

محمد رسول صفری

مدیر آموزش و منابع انسانی خوارزمی، مدرس زبان انگلیسی

مدرس بین المللی دارای مدرک CPE A، CELTA، TESOL با ۱۱ سال سابقه

بهاره محمدخانی

بهاره محمدخانی

سوپروایزر موسسه خوارزمی، مدرس زبان انگلیسی

کارشاس ارشد آموزش زبان انگلیسی با ۷ سال سابقه

فاطمه شهبازی

فاطمه شهبازی

مدرس زبان انگلیسی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی با ۷ سال سابقه

محمدرضا افشار

محمدرضا افشار

مدرس زبان انگلیسی

مدرس بین المللی British Council، استاد دانشگاه، دانشجوی دکتری زبان با ۱۸ سال سابقه تدریس

آزیتا لطفی

آزیتا لطفی

مدرس زبان فرانسه

کارشناس ارشد زبان فرانسه با ۱۵ سال سابقه تدریس

امیر بابایی

امیر بابایی

مدرس زبان انگلیسی

کارشناس زبان انگلیسی با ۴ سال سابقه

آرش اکبری

آرش اکبری

مدرس زبان انگلیسی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی با ۷ سال سابقه تدریس

فرشته غفارزاده

فرشته غفارزاده

مدرس زبان ترکی استانبولی

کارشناسی آموزش زبان ترکی استانبولی با ۲ سال سابقه

شهره خدایاری

شهره خدایاری

سوپروایزر زبان آلمانی، مدرس زبان آلمانی

کارشناسی ارشد آموزش زبان آلمانی از کشور آلمان با ۸ سال سابقه تدریس